Kvindehuset er et socialistisk og feministisk non-profit, brugerstyret hus, der rummer politiske og kulturelle aktiviteter. Kvindeværtshuset åbner hver anden torsdag med mad til 50 kr.   

 

Første og tredje torsdag i hver måned fra februar 2017. Vegetarisk buffet. Senere kan der laves aftale om kød også. Venlig hilsen Betina.


 

Støt Kvindehuset
Kvindehuset er et hus, som det koster penge at drive. De største udgiftsposter er huslejen til kommunen, samt elektricitet. Dertil kommer vedligeholdelse. 

Grupperne betaler bidrag til husets driftsudgifter efter evne, og der er sjældent råd til den vedligeholdelse af huset, vi godt kunne tænke os at udføre. 

Enkeltpersoner og organisationer kan indbetale støttebidrag til Kvindehuset og dermed hjælpe med at vedligeholde dette unikke sted for kvinder i København.

Kvindehusets girokonto er: 84 55 309